Директор

Владо Атанасовски


Упрвен Одбор

р. Бр. Име и Презиме   контакт тел  
1 Благојче Цветковски  078/412-767 vila-vista@hotmail.com
2 Методија Вељов 078 420 898
3 Иле Петковски  070 349 455
4 Зоран Гроздановски  071/222-436 zodalina@gmail.com  
5 Џејлан Салиовска 072 249 175

Надзорен Одбор

р. Бр. Име и Презиме  контакт
тел
 
1 Аница Петровска 071/279-786 anicagaga@hotmail.com
2 Африм Јусуфов 075/309-888 afrim555@gmail.com
3 Eма Симјановска 075 342-687
4 Томе Талевски 078 428 431 raktome@yahoo.com
5 Елона Кокаљари 072/245-866 elona.kokaljari@hotmail.com