Документи

Инфорамации од јавен каратер до антикорупциска комисија

УПРАВЕН  
р. Бр. Име и Презиме  
1 Благојче Цветковски Изјава во прилог  
2 Joве Стојчевски Не членува/нема пријава  
3 Јован Пејчиновски Не членува/нема пријава  
4 Зоран Гроздановски Не членува/нема пријава  
5 Наталија Начовска Не членува/нема пријава  
НАДЗОРЕН  
р. Бр. Име и Презиме  
1 Аница Петровска Не членува/нема пријава  
2 Африм Јусуфов Не членува/нема пријава  
3 Анета Димовска Не членува/нема пријава  
4 Зоран Секуловски Не членува/нема пријава  
5 Елона Кокаљари Не членува/нема пријава  

Владо Атанасовски – Директор на ЈП Пазари-Битола,

  • Завод за рехабилитација на деца со оштетен слух и говор „Кочо Рацин“ – Битола
  • Училишен одбор

СОЕУ Јане Сандански Битола

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *