Управен одбор

Цветковски Благојче

12.05.1980 Битола

Ул.Даме Груев бр.177б

Vila-vista@hotmail.com

2002 до денес приватен угостител

Управител и Сопственик 18 гог.

Средно и виша угостителска во Охрид

Дипломиран Менаџер по Човечки Ресурси на факултет за Туризам и

Менаџмент Скопје.

Познавање на англиски јазик ниво б2

Сертификат за менаџирање и организација на претпријатија

Познавање на работа со компјутери повер поинт,ворд и ексел.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *