Управен одбор

Елона Кокаљари

email:  elona.kokaljari@hotmail.com

Ул. Ѓорѓи Наумов  бр.16, 7000 Битола

мобилен: +389 72 245 – 866

Дата на раѓање  и националност
  • 16.01.1992
  • Националност: Албанка
Профил
  Правник 180 ЕКТС.   Вредна и перспективна личност, мотивирана да се надоградува во работата и сопствените знаења и со голема желба да успее во градењето на својата кариера.    
Образование
 
2006 Завршено основно образование во ОУ “Гоце Делчев”- Битола
2010 Завршено средно образование во ДСУ Гимназија “ Јосип Броз Тито” во Битола, на општествено-хуманистичка насока.
2017 Завршен прв циклус Правни студии со звање Правник на Приватна Високообразовна Установа Меѓународен Славјански Универзитет “ Г.Р. Державин”, Битола Р.Македонија
     
 
Способности •        Одговорна личност •        Убедлив преговарач •        Одличен однос со странки •        Организираност •        Трпеливост   •        Способност за работа во тим како и самостојно •        Способност за работа под притисок          
Работно искуство   26.06.2013-15.09.2013 – Волонтер во Министерство за ФинансииУправа за Јавни Приходи р.д БитолаАдминистративно технички работи   07.09.2015-2018 – Референт за продажба во LC WAIKIKI – БитолаПроверка и алармирање на робатаНавремено одговара на сите побарувања од поторшувачитеПроверување, намалување и менување на цените на производите по потреба.Придржување кон ВМ стандардите и другите важечки правила во фирмата.Изложување на робата според критериумите на ВМКористење на интернет за разервацииCash point- наплата и сторнирање н производи   10.10.2018 – 31.12.2018 – Помлад соработник за обработка и евиденција на документација во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделствотоОбработка на пристигнатата документација со правилно обележување, сортирање и чувањеСледење на законските промени на Законите кои што се во примена во државата како и кои се неопходни за работата на институцијатаОдговарање на пристигната емаил пошта 28.01.2019 – 31.12.2019 – Помлад соработник за обработка и евиденција на документација во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделствотоОбработка на пристигнатата документација со правилно обележување, сортирање и чувањеСледење на законските промени на Законите кои што се во примена во државата како и кои се неопходни за работата на институцијатаОдговарање на пристигната емаил пошта 26.01.2020 – се уште во работен однос – Помлад соработник за обработка и евиденција на документација во Агенција за поттикнување на развојот на земјоделствотоОбработка на пристигнатата документација со правилно обележување, сортирање и чувањеСледење на законските промени на Законите кои што се во примена во државата како и кои се неопходни за работата на институцијатаОдговарање на пристигната емаил пошта      
Дополнително
 
Одлично познавање на Англиски јазик
Одлично познавање на Албански и Полски јазик
Одлично познавање на Microsoft пакетите за канцелариско работење (Word, Excel, Power Point)Интернет

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *