Showing 5 Result(s)
Документи

Инфорамации од јавен каратер до антикорупциска комисија

УПРАВЕН   р. Бр. Име и Презиме   1 Благојче Цветковски Изјава во прилог   2 Joве Стојчевски Не членува/нема пријава   3 Јован Пејчиновски Не членува/нема пријава   4 Зоран Гроздановски Не членува/нема пријава   5 Наталија Начовска Не членува/нема пријава   НАДЗОРЕН   р. Бр. Име и Презиме   1 Аница Петровска Не …