Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa cum sociis Theme natoque.

Latest Posts

    Sorry, no posts matched your criteria.

Пазарот во Битола во фокусот на проектот „Битола – град на мултикултурализмот”    Со проектот „Битола – Град на Мултикултурализам“ здружението на граѓани Together Macedonia ја пренесувa пораката за стотици години соживот на различни култури и обичаи, градот Битола, да е позитивен пример како може да се цени културата, традициите и да се негуваат позитивните вредности во […]
10
Производство на соларна и електрична енергија со фотоволтаични панели ЈП Пазари Битола!   Примената на енергетската ефикасност е од огромно значење, и од економски и од еколошки аспект. ЈП Пазари Битола е една од првите јавни институции во земјава со преземени повеќекратни активни мерки за имплементација на енергетска ефикасност и тоа се со сопствени […]
Секогаш се грижи за подобри и поквалитетни услови за своите потрошувачи и корисници на тезги.
10 Days
7+
a Best Deal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sollicitudin, tellus vitae condimentum egestas, libero dolor auctor tellus, eu consectetur neque elit quis nunc. Cras elementum pretium est.
12 Days
18+
1-677-124-44227
184 Main Collins Street West Victoria 807
info@yoursite.com
Пазарот во Битола во фокусот на проектот „Битола – град на мултикултурализмот”    Со проектот „Битола – Град на Мултикултурализам“ здружението на граѓани Together Macedonia ја пренесувa пораката за стотици години соживот на различни култури и обичаи, градот Битола, да е позитивен пример како може да се цени културата, традициите и да се негуваат позитивните вредности во […]
10
Производство на соларна и електрична енергија со фотоволтаични панели ЈП Пазари Битола!   Примената на енергетската ефикасност е од огромно значење, и од економски и од еколошки аспект. ЈП Пазари Битола е една од првите јавни институции во земјава со преземени повеќекратни активни мерки за имплементација на енергетска ефикасност и тоа се со сопствени […]
Секогаш се грижи за подобри и поквалитетни услови за своите потрошувачи и корисници на тезги.
10 Days
7+
a Best Deal
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Cras sollicitudin, tellus vitae condimentum egestas, libero dolor auctor tellus, eu consectetur neque elit quis nunc. Cras elementum pretium est.
12 Days
18+

Управен Одбор

Претседател на Управен Одбор - Владимир Крстевски

Средното образование го завршил во СОТУ Ѓорѓи Наумов, насока Автоматика. Додипломски студии завршил на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, Дипломиран инженер по компјутерски науки, Универзитет Св. Климент Охридски. Постдипломски студии завршил на Факултетот за информатички и комуникациски технологии – Битола, Магистер по информатика, Универзитет Св. Климент Охридски – Битола. Моментално е вработен како инженер за деловно технички апликации, електроника и далечинско управување во Ј.П. ,,Стрежево“.

 

Kонтакт: vlad_krstevski@yahoo.com

 
Член на Управен Одбор - Марјан Чому

Роден на 17.10.1981 година во Битола. Средно образование завршил во Економско училиште ,,Јане Сандански“ – Битола од 1996 до 2000 год. Високо образование завршил на Универзитет ,,Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Правен факултет Јустинијан Први, дипломиран правник, насока управно-правна. Моментално вработен  како Помлад државен пазарен испектор во Министерство за економија Државен пазарен инспекторат  Скопје од 27.12.2014 год. Претходно работно искуство имал како правник во Транскоп од 09.12.2011 до 05.08.2013 и како Помлад соработник за правни работи во Влада на РМ од 01.01.2014 до 26.12.2014 год.

 

Kонтакт: marjan.comu@gmail.com

 
Член на Управен Одбор - Александар Настевски

Роден на 30.12.1993 година. Средно образование завршил во Гимназија ,,Јосип Броз Тито“ – Битола. Високо образование завршил на Универзитет ,,Св.Климент Охридски“ –Битола, Правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола. Постдипломски студии завршил на на Универзитет ,,Св.Климент Охридски“ –Битола, Правен факултет Кичево, дисперзирани студии Битола. Магистер по право со завршен Правосуден испит. Моментално работи како Советник за застапување во Ј.П. ,,Комуналец“ – Битола.

 

Kонтакт: aleks_bt@outlook.com

 
Член на Управен Одбор - Марина Костовска

Родена на 21.09.1966 година во Битола. Средно образование завршила во Гимназија ,,Јосип Броз Тито“ – Битола. Високо образование завршила на Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ – Битола, Технички факултет Битола, отсек машински. Моментално вработена во Рек Битола од 2012 година како Сменски Аналитичар. Претходно работела како Машински инженер во Гоце Радосавлевич од 1994 до 2006та година.

 

Kонтакт: marinakostovska21@yahoo.com

 
Член на Управен Одбор - Мирјана Митревска

Родена на 14.11.1969 година во Битола. Високо образование завршила на Универзитет ,,Св. Климент Охридски“ – Битола, Технички факултет Битола, Електротехнички инженер. Моментално работи како Одговорен референт за сметководство во ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Подружница Молика. Претходно работно искуство имала како Книговодител во ДУТ Молика ДООЕЛ АД ЕЛЕМ Скопјеод 2000 до 2010 година, како Управител во ДУТ Молика ДООЕЛ АД ЕЛЕМ Скопје од 2010 до 2012 година и како Раководител во ЕЛЕМ ТУРС ДООЕЛ Подружница Молика од 2012 до 2016та година.

 

Kонтакт: mirjana.mitrevska@hotmail.com